ਟੌਇੰਗ ਸੇਵਾ

ਫਲੈਟ-ਟਾਇਰ ਸੇਵਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਲਣ ਡਿਲਿਵਰੀ

ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀ ਸੇਵਾ

ਲੌਕਆਉਟ ਸੇਵਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

Monthly Pay ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ!

ਸਾਲਾਨਾ CAA ਮੈਂਬਰੀਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ ਪਰ 12 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਗ ਮਾਸਿਕ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

Classic: $6/ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ
Plus: $10/ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ
Premier: $12/ਮਹੀਨਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Classic
$72/year
CAA Manitoba Classic membership card in blue with CAA logo in upper left hand corner.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।

View Details +
 • ਚਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕਾਲ
 • ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲ 10 ਕਿਮੀ** ਦੀ ਟੌਇੰਗ ਦੂਰੀ†
 • ਮੁਫਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਲਣ ਡਿਲਿਵਰੀ
 • ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 50 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
 • ਬੈਟਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ^^
 • ਮੁਫਤ TourBooks®, ਨਕਸ਼ੇ, ਆਨਲਾਈਨ TripTiks®
 • $300 ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕਾਵਟ (ਸਿਰਫ ਦੁਰਘਟਨਾ)
 • Drive You Home
 • Bike Assist
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋਆਂ ($9.95/2 ਦਾ ਸੈੱਟ)
 • ਮਰਚੇਂਦਾਇਸ ਤੇ ਮੇਂਬਰ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ#
 • CAA Rewards® ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਤ
 • CAA Dollars® ਕਮਾਉ
 • ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ††
 • ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਛੂਟ
Plus
$116/year
CAA Manitoba Plus membership card in gold colour, with CAA logo in upper left hand corner and word Plus in white lettering.

ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ, ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

View Details +
 • rv ਆਰਵੀ ਵਿਕਲਪ + ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ $70/ਸਾਲ
 • Classic ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ:
 • ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲ 200 ਕਿਮੀ** ਦੀ ਟੌਇੰਗ ਦੂਰੀ†
 • Motorcycle rescue
 • ਮੁਫਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ
 • ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 100 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
 • $600 ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕਾਵਟ (ਸਿਰਫ ਦੁਰਘਟਨਾ)
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋਆਂ (1 ਮੁਫਤ ਸੈੱਟ/ਸਾਲ)
 • ਮਰਚੇਂਦਾਇਸ ਤੇ ਮੇਂਬਰ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ ਤੇ 5% ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੂਟ#
Premier
$146/year
CAA Manitoba Premier membership card featuring black background and partial CAA logo rendered in silver.

ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ।

View Details +
 • rv ਆਰਵੀ ਵਿਕਲਪ + ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ $65/ਸਾਲ
 • ਪੰਜ ਸੇਵਾ ਕਾਲ*
 • Plus Membership ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ:
 • ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਲਾਂ ਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਦੀ ਟੌਇੰਗ ਦੂਰੀ
 • $2000 ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕਾਵਟ✧
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋਆਂ (2 ਮੁਫਤ ਸੈੱਟ/ਸਾਲ)
 • $500 ਤੱਕ Vehicle Return Benefit
 • ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਫਤ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, ਟੋਅ ਦੇ ਨਾਲ
 • Ride assist
 • ਸਮਰਪਤ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ
 • ਮਰਚੇਂਦਾਇਸ ਤੇ ਮੇਂਬਰ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ ਤੇ 10% ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੂਟ#

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ CAA ਸਦੱਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

24/7 ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ CAA ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੈਟਰੀ ਸੇਵਾ।

ਫਸੋ ਨਾ। ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ।

ਜੇ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ।

ਫਲੈਟ-ਟਾਇਰ ਸੇਵਾ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕ੍ਸਟ੍ਰਾ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੋ।

ਬੀਮਾ।

CAA ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦੱਸ ਛੂਟ।

ਲੌਕਆਉਟ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਂ? CAA ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲਾਕਸਮੀਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਦੱਸ ਛੂਟ।

ਤੁਹਾਡੀ CAA ਸਦੱਸਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਮਰਚੇਂਦਾਇਸ ਲਈ ਮੇਂਬਰ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ।

ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਮਰਚੇਂਦਾਇਸ ਲਈ ਮੇਂਬਰ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ।

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਛੂਟ।

CAA Travel ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਦੱਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿਚ 204-262-6000 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੌਲ-ਫ੍ਰੀ 1-800-222-4357 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।