Towing Service (Hila)

Flat-Tire Service (Palit ng Flat na Gulong)

Pangkagipitang Fuel Delivery

Mobile Service Para Sa Baterya

Lockout Service

Hanap mo ba’y mas magaang na bayaran?

Mag-sign up na for Monthly Pay!

Makinabang sa lahat ng benepisyo ng annual CAA membership! Buwanan ang bayad!

Classic: Mababa sa $6/buwan
Plus: Mababa sa $10/buwan
Premier: $12/buwan

Tumawag para sa mga detalye!

Classic
$72/year
CAA Manitoba Classic membership card in blue with CAA logo in upper left hand corner.

Tamang-tama para sa malapit sa bahay!

Sali Na!

Gusto mo ng Monthly Pay?
Tawag na sa 'min!

View Details +
 • Apat na service calls
 • Hatak ng 10 kilometro**/tawag✝
 • Libreng pangkagipitang fuel delivery
 • Locksmith para sa sasakyan hanggang $50
 • Pag-booster at test ng baterya^^
 • Libreng TourBooks, mapa, online TripTiks®
 • Trip interruption up to $300 (para sa mga sakuna lamang)
 • Drive You Home
 • Bike Assist
 • Litrato para sa mga pasaporte ($9.95/2 set)
 • Presyong pang-miyembro sa merchandise#
 • Eksklusibong savings sa CAA Rewards®
 • Kumita ng CAA Dollars®
 • Walang booking fees sa biyahe††
 • Espesyal na member discount sa insurance
Plus
$116/year
CAA Manitoba Plus membership card in gold colour, with CAA logo in upper left hand corner and word Plus in white lettering.

Tamang-tama para sa mga commuter, at sa mga mahilig bumiyahe.

Sali Na!

Gusto mo ng Monthly Pay?
Tawag na sa 'min!

View Details +
 • rv RV option +$70/taon para sa Primary
 • Kasama lahat ng benepisyo ng Classic Membership, pati ang:
 • Towing† (hila) ng 200 kms.** kada tawag
 • Motorcycle rescue
 • Libreng pangkagipitang fuel at delivery
 • Locksmith para sa sasakyan abot sa $100
 • Trip interruption hanggang $600 (aksidente lang)
 • Litrato para sa mga pasaporte (1 set libre/taon)
 • Dagdag na 5% bawas sa presyong pang-miyembro sa merchandise#
Premier
$146/year
CAA Manitoba Premier membership card featuring black background and partial CAA logo rendered in silver.

Nangunguna sa kaligtasan sa kalsada.

Sali Na!

Gusto mo ng Monthly Pay?
Tawag na sa 'min!

View Details +
 • rv RV option +$65/ytaon para sa Primary
 • Lahat ng benepisyo kasama sa Plus Membership, kasama ang:
 • Limang service calls*
 • Towing (hila)✝ abot sa distansyang 320 kms sa isang tawag at 200 kms** sa apat na pagtawag
 • Trip interruption hanggang $2000✧
 • Litrato para sa pasaporte (2 sets libre/taon)
 • Vehicle Return Benefit abot sa $500
 • 2 araw libreng rental car kasama towing (hila)
 • Ride assist
 • Dedicated toll free na numero
 • Dagdag na 10% bawas sa presyong pang-miyembro sa merchandise#

Kasamang features sa bawat CAA membership.

24/7 assistance sa kalye.

Nasaan ka man, kung kailangan mo kami, darating kami Maaasahan mo ang CAA.

Battery service.

'wag ma-stranded! Isang tawag lang, pwede ka nang pa-battery boost o replacement!

Pangkagipitang fuel at delivery.

Sakaling maubusan ka ng fuel, dadalhan ka namin ng sapat upang umabot ka sa pinaka-malapit na gas station.

Flat-tire service (palit ng flat na gulong).

Na-flat ka ba? Kami na'ng magpapalit nang Makabiyahe ka ulit!

Insurance.

Ekslusibong discount para sa mga miyembro sa mga CAA insurance plan.

Lockout services.

Locked out? Tawag lang sa CAA. Kung 'di namin mabuksan ang sasakyan mo, hahanap kami ng locksmith para sa 'yo!

Member discounts.

CAA Membership ang iyong susi upang makatipid sa pang-araw-araw na bilihin!

Presyong pang-miyembro sa merchandise.

Presyong pang-miyembro pag bumili ka online o in-store.

Travel benefits and discounts.

CAA Travel ang makakatulong sa iyong mag-plano ng iyong bakasyon grande at makatipid pa!

Kung may tanong pa tungko sa memberships

Tumawag sa Winnipeg sa 204-262-6000 o toll-free sa 1-800-222-4357.